1. Dane rejestracyjne
2. Potwierdzenie danych
3. Dokumenty firmowe

Dane firmy

Dane osobowe

Akceptuję regulamin

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowy w celu rejestracji i w celach marketingowych przez HS.PL z siedzibą w Zdzieszowicach przy ul Góry Św. Anny 3, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych podchodzących od HS.PL. Informujemy, że każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.

„Dotacje na innowacje - inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt „Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji współpracy z klientami i dostawcami hurtowni komputerowej” jest współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B